Lijkt hockey je wel wat, maar heb je er eigenlijk geen idee van, wat er allemaal bij komt kijken? Lees dan eerst onderstaande informatie!

Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden vind je onderaan deze pagina. Je kan lid worden bij Hockey Club Phoenix vanaf het moment dat je 4 jaar bent geworden.

 • Trainingen voor de lagere schoolleeftijd duren ongeveer een uur, maximaal 2 keer per week. 
 • Wedstrijden vinden doorgaans plaats op zaterdag voor de jeugd en zondag voor volwassenen. 
 • Na aanmelding via het proeflid aanmeldingsformulier, of voor vragen via mail: proeflid@hcph.be mag je 3 keer gratis en verzekerd meetrainen. OPgelet, je spreekt eerst een datum af met de proeflid verantwoordelijke.
  Als je dan verder wilt hockeyen, moet je je inschrijven om lid te worden. Dit laatste kan via het volgende lid aanmeldingsformulier.
 • Ervaren hockeyers die lid wensen te worden op Phoenix, vullen ook het formulier van de proeflessen in. Extra vragen kunnen gestuurd worden naar proeflid@hcph.be. Dit om een juiste ploegindeling mogelijk te maken.
 • Trainingen gaan onder (bijna) alle weersomstandigheden door.
 • Het hockeyseizoen loopt van september tot en met mei (juni is tornooimaand).
 • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen.
 • Gedurende de winterstop (december tot januari) wordt er in zaal verder getraind.
 • Kampen worden georganiseerd in de zomervakantie en de paasvakantie. Hiervoor kan je je apart inschrijven via de website.

 

Wat heb je nodig?

 • Veel enthousiasme
 • Sportschoenen met profiel (behalve in zaal, dan zijn indoor sportschoenen nodig)
 • Gewone sportkleding
 • Scheenbeschermers
 • Mondstuk (te verkrijgen op de club)
 • Stick tot aan je navel (eventueel te lenen op de club gedurende de proefperiode)

 

Het eerste jaar

 • Je zal ingedeeld worden bij je leeftijdsgenoten, maar vaak een extra traject volgen om de basistechnieken onder controle te krijgen. 
 • Je vorderingen worden nauwgezet in het oog gehouden door de trainers.
 • In september en in januari (na de winterstop) wordt dan overlegd of je daadwerkelijk klaar bent voor competitie.
 • Aan het eind van het seizoen (mei) wordt er gekeken in welke ploeg de spelers het volgend seizoen kunnen worden ingedeeld.

 

Belangrijke informatie voor de ouders

 • Hockey is een teamsport, waarin samenspelen, teamspirit en sportiviteit bovenaan staan. Op Phoenix proberen we, samen met de vele vrijwilligers veel gezellige activiteiten voor u en uw kinderen te organiseren, waarbij iedereen elkaar beter kan leren kennen. Dit houdt voor u in dat als u besluit om uw kind in te schrijven bij Phoenix, tevens uw hele familie welkom is.
 • Indien uw kind meespeelt in een ploeg, dan wordt er van u verwacht dat u per toerbeurt rijdt bij uitwedstrijden en een aantal maal per jaar meehelpt in teamverband bij een activiteit van de club. Een investering in uw vrije tijd en die van uw kinderen, maar ook een leuke manier om een nieuw sociaal netwerk aan te boren.  

 

Lidgelden

Type lid Tarief vanaf seizoen 2021-2022
Wedstrijd lid t/m U12 € 180
Wedstrijdlid U14 t/m U19 € 225
Trim € 190
Wedstrijdlid volwassenen € 250
   
Funkey (4-6 jaar) en Rookie € 80
Training lid t/m U12 € 130
Training lid U14 t/m U19 + studenten € 150
G-hockey € 90
Niet-spelend (steunend) lid € 35

Maximale familiale (1) contributie:    €800

(1): leden van een eenzelfde gezin met zelfde domicilie.

De lidgelden omvatten de aansluiting bij de Belgische/Nederlandse Hockey bond, alle verzekeringen en al de trainingen en competitie deelname. Wat maakt niet deel van deze lidgelden: uitrusting, competitie club kledij en jeugdkampen.

Lidgelden worden na de winterstop worden pro rata aangepast (exclusief bondsbijdragen). Lidmaatschap na 15 april is ook geldig voor het volgende seizoen.  

Bij het indienen van het onderstaand inschrijvingsformulier wordt u gevraagd om te valideren dat u het huishoudelijk reglement heeft gelezen. Dit document vind u op de website op deze locatie.

 

UITSCHRIJVEN einde seizoen: de te volgen procedure!

Je kunt je tijdens het seizoen enkel en alleen uitschrijven via een mail naar de secretaris van onze club via secretariaat@hcph.be

Tijdens de periode voor de nieuwe teamindeling, schrijf je uit via het formulier op onze website. Dit formulier is actief van 1 april tot 1 mei van het huidige seizoen.
Dit moet gebeuren voor 1 mei van het huidige seizoen. Uitschrijven na die datum is enkel mogelijk via een mail aan secretariaat@hcph.be en met betaling van een administratieve boete.

Dit is conform de regels van de hockeybond, ons huishuidelijk regelement en onze statuten.

Indien er niet uitgeschreven wordt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en een nieuwe factuur verstuurd.

Indien blijkt dat er na 1 mei toch geen lidmaatschap meer gewenst is, dus een laattijdig uitschrijven, zal er een bijdrage van de verschuldigde bondsbijdragen + 25 Euro aan het alsnog uit te schrijven lid in rekening worden gebracht. Dit voor betaling van de bondsbijdrage en de adminstratieve verwerking en correcties.

Gelieve zorg te dragen voor het naleven van deze uitschrijfprocedure.

Opgelet! Als u zich uitschrijft en nadien weer inschrijft, is het niet gegarandeerd dat u in hetzelfde team geplaatst kan worden, of dat er tijdelijk geen mogelijkheid is om competitie te spelen. De leden die ingeschreven blijven hebben hierop voorrang.

Uiteraard hopen we op minimale uitschrijving!