Interesse of inschrijven als nieuw lid?
Phoenix Infobrochure

Phoenix You Tube kanaal

Spelregels 2015-2016

 

Belgie: KBHB  + aanvullingen KBHB 

Nederland: KNHB 

Zoeken
Bondsnieuws

 (klik op icoontje)

  

Video box

Nieuwe BV's in de maak? Grote Belgische (lees Phoenix) delegatie op trimtornooi in Cranendonck. Met video beelden (klik op foto)

Wie is jarig?

Volgende leden vieren hun verjaardag in de komende dagen/weken.

25/08
May Decraene
26/08
Miranda Kneepkens
28/08
Fauke Van De Ven
29/08
Dimi Paumen
29/08
Wouter Savenije
01/09
Sofie Vanesch
01/09
Kirsten Kuijpers

Voor de start van het nieuwe seizoen heeft onze sponsor VerestSport wederom een mooie kortingsdagactie voor onze leden op 9 en 10 september.

Meer info: www.verestsport.com/hockey

VerestAktie

 

Het bestuur

Na meer dan 50 jaren hockey in Overpelt, is deze leuke, familiale teamsport herrezen in Neerpelt, met nu meer dan 260 leden, gevestigd op de Damsheide met een volwaardig uitgebouwde hockeyinfrastructuur om U tegen te zeggen.  Dit is allemaal mogelijk geweest door jullie: leden, ouders en sponsors. Het bestuur heeft leiding gegeven, haar verantwoordelijkheid genomen en de juiste weg getoond.

Maar het is nu, na 4,5 jaar tijd voor mij om een stap op zij te zetten. De redenen zijn voornamelijk persoonlijk getint: na drie jaar penningmeester bij Metallic Tennis Club, na 4,5 jaar voorzitter van Phoenix, kijk ik uit naar wat rust, zowel persoonlijk als familiaal. Ook professioneel heb ik nieuwe uitdagingen die mijn aandacht gaan vragen in de komende jaren. Maar deze wissel biedt ook de gelegenheid aan de club om een persoon aan te duiden die de verdere uitbouw mee zal begeleiden. Change is een niet altijd een gevolg dat iets slechts was en beter moet, maar nieuwe inzichten, nieuwe ideeën kunnen er ook voor zorgen dat we niet in een dagdagelijks routine vallen. Ik blijf zeer actief in de club (de Phoenix microbe is er en zal nooit wegebben), maar meer op projectbasis in plaats van de dagdagelijkse verantwoordelijkheden: financiën, website project, meehelpen aan het Lustrum event, infrastructuur: dit zijn een paar elementen waar ik mijn schouders onder wil blijven zetten. 

Op 23 september is het de algemene vergadering. Tot dan blijf ik meewerken als voorzitter van Phoenix. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur of kunnen eerst met mij overleggen. De club is nu toe aan een voorzitter die zich minder gaat bezighouden met de dagdagelijkse werking van de club, maar meer de externe relaties en uitstraling van de club gaat behartigen: sponsors, gemeente, Buurthuis, Vlaamse Hockey Liga en KNHB.  

Ik wil hier ook nog een oproep doen naar alle leden en ouders van jeugdleden: het bestuur en de verschillende commissies werken hard, dag en nacht, om het leven op de club (sportief en sociaal) zo goed mogelijk te begeleiden. Maar een sportclub is een vereniging, hetgeen wil zeggen: mensen verenigen rond een gemeenschappelijk doel. De hockeysport wordt gekenmerkt als een sport met gemiddeld het grootst aantal leden per club (41 clubs in Vlaanderen met 18000 leden geeft een gemiddelde van 450 leden per club). Het dagelijks runnen van een hockeyclub vraagt dus veel inspanning. Onze bestuurs- en commissieleden doen hun uiterste best als vrijwilligers en dit vaak ten koste van eigen professionele en familiale activiteiten. In onze huidige structuren hebben we nood aan veel meer vrouw/mankracht: dit om huidige bestuursleden te ontlasten, maar ook om te zorgen dat er voldoende rotatie is in het bestuur en in de commissies.  Onze club steunt nu op veel vrijwilligers, maar steunt slechts op een 14 tal mensen die dagdagelijks met de club bezig zijn. En dat begint zwaar door te wegen. We hebben dringend nood aan versterkingen in alle gelederen. Al is het maar voor één of twee seizoenen, we zijn steeds op zoek naar geëngageerde mensen die de club verder willen uitbouwen opdat we allen verder onze favoriete sport kunnen uitoefenen!

Met dank voor deze mooie jaren en op naar nog vele mooie jaren in de toekomst!

 

Goedemiddag allen,

De voorbereiding van het nieuwe seizoen is in volle gang. Zo ook de facturatie van de leden.  Deze facturatie werd nu gegenereerd uit Twizzit op basis van de gekende instellingen in Twizzit: contactgegevens, emails, en teamindeling. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste contact gegevens, want die kunt u zelf aanpassen via "My Phoenix". 

Alle facturen werden per email verstuurd naar de primaire emailaddressen bekend in het systeem. Mocht u geen mail hebben ontvangen, ontneemt dat niet uw verplichting om na te gaan waarom u geen mail heeft ontvangen. U kunt uw factuur ook zelf nazien in "My Phoenix". Zie voor meer uitleg volgend document.

We hebben in de vorige jaren veel te veel tijd moeten spenderen aan het opvolgen van de niet-betaalde lidgelden. We gaan hier nu ook veel strenger op toezien, en artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement ook rigoureus toepassen (zie website Informatie/Documenten). Gelieve er dan ook op te letten dat alle lidgelden tijdig betaald worden.

In de layout van de factuur is wel een foutje gekropen: referentie staat nog steeds 'lidgelden seizoen2015-2016', maar in de begeleidende email staat wel degelijk "seizoen 2016-2017". Facturen met datum 23/07/2016 zijn dus wel dgelijk voor het nieuwe seizoen.  

Mochten er desondanks problemen zijn: geen ontvangen factuur of verkeerdelijke bedragen: gelieve dit te melden op het info emailadres. 

Met dank voor uw medewerking.

Het bestuur

De trainingsuren voor het seizoen 2016-2017 zijn nu definitief. Alle trainingen van de teams werden ingepland, en deze uren werden ook zo opgevoerd in Twizzit. Zie de sectie Sportief/Trainingen op deze website. De eerste trainingen staan ingepland in de week van 22 augustus: vanaf 24 augustus voor de Fjes en vanaf donderdag 25 augustus voor de anderen. Dames en heren starten in de week van 18 augustus. De eerste westrijden (urenschema is nog niet bekend) staan ingepland op weekend van 10 september. Zie hieronder een overzicht van de trainingen:
 
Gelieve tijdig aanwezig te zijn op de trainingen (15 minuten op voorhand) zodat jullie kunnen kennismaken met uw trainer voor het komende seizoen. Romy is de nieuwe jeugdtrainerscoördinator en zal zeer vaak langs het veld aanwezig zijn. U kunt Romy ook voor vragen bereiken via haar emailadres (zie sectie 'Wie is Wie' op deze website). 

Het bestuur

 

 

In augustus vinden de jaarlijkse hockeyjeugdkampen plaatst. Gezien de grote toestroom in de voorgaande jaren, gaan we dit jaar voor twee kampen: een voor -12 jarigen van 16 tem 19 augustus en een voor de +12 jarigen van ma 22 tot woe 24 augustus.

Jeugdkamp -12 jarigen:

Bij de jongste jeugd zijn er volgende opties:

 • van dinsdag 16 tem vrijdag 19 augustus (geboortejaar ’04 – ’08))
 • van woensdag 17 tem vrijdag 19 augustus ( geboortejaar ’09 – ’10)
 • vrijdag 19 augustus (geboortejaar ’11- ’12) 

Bijkomende informatie:

 • Locatie: Hockeyveld Holenweg 2A, 3910 Neerpelt
 • Tijdstip: het kamp start dagelijks om 9.00 en eindigt om 16.00. Er is opvang voorzien vanaf 8.30 en tot 16.30
 • Prijs: 80,00/ 60,00/ 20,00
 • Contactgegevens inschrijving: inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de site: www.hcph.be

 

Jeugdkamp +12 jarigen:

Voor de 12 tot 17 jarigen organiseren we een kamp in een vernieuwd concept: heel veel hockey onder leiding van gediplomeerde trainers. 

Bijkomende informatie:

 • Locatie: Hockeyveld Holenweg 2A, 3910 Neerpelt
 • Tijdstip: het kamp start dagelijks om 8.45 en eindigt om 16.00. 
 • €90 voor drie dagen (inclusief maaltijd op middag)
 • Contactgegevens inschrijving: inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de site: www.hcph.be

Vanaf vandaag begint een grootschalige aktie van de Belgische Hockeybond met betrekking tot Fairplay op en langs het veld. Gelieve dit zoveel mogelijk te delen via social media. Alle hulp is welkom, en laten wij, als Phoenix, onze ingeslagen weg verder volgen als een voorbeeld club naar anderen!

 

In dat opzicht kunnen we ook kenbaar maken dat Phoenix de Panathlonverklaring heeft ondertekend met betrekking tot "ethiek in de jeugdsport".  Wat zijn de hoofdbestanddelen hiervan:

 • We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven
 • We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 • We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 • Alle kinderen hebben het recht

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Zie hier meer uitleg hieromtrent.

Het Bestuur

 

Trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor scheidsrechters en die hun sporters leren correct omgaan met beslissingen, winnen aan wederzijds respect, een verdraagzamere sportwereld, een leuker spel, gemotiveerde sporters en fair play.

In de nieuwsbrief van de Vlaamse trainersschool vonden we een interessant artikel rond erkenning en respect voor officials binnen de sport. In onderstaande tekst vatten we voor jullie het artikel bondig samen.

Heel wat scheidsrechters zien zich geconfronteerd met verbale en fysieke agressie. Scheidsen maken echter het minste fouten wanneer ze zich erkend voelen. Daarom moeten we er met z'n allen over waken dat we zowel als coach, speler en toeschouwer respect en erkenning geven aan de scheidsrechter. 

Kruip eens in de huid van een official...

Sporters die tijdens de trainingen zelf de rol van scheids opnemen, erkennen sneller de complexiteit en hebben meer begrip voor genomen beslissingen. In de huid kruipen van een scheidsrechter heeft heel wat voordelen. Zo kijk je naar je eigen naleving van de regels als sporter en reflecteer je kritischer. Je spelkennis groeit bovendien net als het respect voor de taken van de scheidsrechters. Een tip voor alle coachen: laat je sporters in de rol van scheids kruipen tijdens oefenpartijtjes.

Ook de trainer heeft hierin een voorbeeldfunctie

Jouw houding als trainer is belangrijk voor het hele team. Maak afspraken met je spelers over wat kan en wat niet kan en verbind hieraan de nodige consequenties. Wind je zelf niet op langs de lijn en bedankt na de match steeds de official. 

Met samenwerking tussen vele mensen in de club is de eerste Phoenix Informatiebrochure klaar. Deze kan in webversie gelezen en gedownload worden via de link: Informatie/Documenten, of via de link hier links op de homepage.

Een geprinte versie zal ook aanwezig zijn in het clubhuis, en zal meegegeven worden aan nieuwe leden. We zijn fier op dit document, en samen met het nieuwe Phoenix magazine dat kortelings zal verschijnen, willen we als club beter communiceren met en tussen de leden. 

In geval er opmerkingen zijn (hetgeen altijd mogelijk is), kunt u dit melden aan het ondertussen gekende emailadres info@hcph.be. Fouten zullen dan in volgende versies aangepast worden.

Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

Het Bestuur

Beste coaches, trainers, spelers, ouders,

Het bitje ter bescherming van de tanden is vanaf dit seizoen VERPLICHT!

Tijdens een wedstrijd kan de scheidsrechter je zelfs niet laten spelen als je geen bitje draagt, dus graag aandacht en zorg hiervoor.

Zie ook PDF: 11_weetjes_over_de_mondbeschermer.pdf

Met sportieve groet,

Het Bestuur

Funkey heeft als doel om kinderen spelenderwijs goed te leren bewegen, waarbij verschillende vormen van hockey gebruikt worden. Het doel Funkey ligt in de naam zelf: FUN in goed bewegen is KEY. Het gaat dus om méér dan hockey; het programma omvat grondvormen van bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Hiermee wil Phoenix bijdragen aan de motorische vorming van onze jongste generatie.  Funkey heeft als doel om kinderen spelenderwijs goed te leren bewegen, waarbij verschillende vormen van hockey gebruikt worden. Tijdens de lessen komen de kinderen in aanraking met een variëteit aan grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van 4/5-jarigen. Op die manier leren ze op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen. Voor deze leeftijdscategorie wordt overigens nog geen echt hockey aangeboden met echte hockeysticks. Wel maken de kinderen tijdens de lessen gebruik van knotshockeysticks en ringhockey. In de wintermaanden wordt er indoor getrained. 
 
Voorwaarden:
 
Kinderen tussen 4 en 5 jaar. Ze moeten geen lid zijn van de club. Inschrijven voor een les gebeurt ter plaatste op woensdagnamiddag van 15.30-16.30u
Kostprijs is €3 per beurt. 
Sportkledij en sportschoenen (rest is aanwezig)
Kinderen zijn verzekerd
 
Funkey hockey wordt in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst van Neerpelt georganiseerd.
Phoenix Hoofdsponsors
Phoenix Business Sponsors
 • Phoenix Post

  Komende events

  Volgende events zijn ingepland. Inschrijven voor bepaalde events kan via de events page.

  12/09/2016 19:00-22:00
  Hockey for dummies
  12/09/2016 19:30-22:00
  Hockey for dummies
  23/09/2016 19:00-21:00
  Algemene vergadering
  01/10/2016
  Bierproeverij
  G-Hockey

  G-Hockey bij Phoenix

  Klik op foto voor meer info en voor

  inschrijvingen voor de initiatiedagen.

  Phoenix webshop

  Bestel hier uw Phoenixkledij!

           

         (klik op het winkelwagentje)

  Recente foto's