Procedure aanstellen scheidsrechters

 

Voor thuiswedstrijden is de club verantwoordelijk om twee scheidsrechters aan te stellen. Deze aanstelling gebeurt door middel van een beurtrol, opgesteld door de scheidsrechtercommissie (te contacteren via Bart Jansen).

 

We verwachten dan ook van alle competitieleden vanaf 15 jaar dat ze een scheidsrechterskaart behalen en de opgestelde beurtrol respecteren door te fluiten. In de praktijk komt het er op neer dat iedereen elk jaar een match of drie zal moeten fluiten bij de jeugd, Dames of Heren.

 

Indien de toegewezen scheidsrechter om de één of andere redenen belet is om te fluiten tijdens zijn of haar match, zoekt deze persoon (in samenspraak met de scheidsrechtercommissie) naar een vervangende scheidsrechter.

 

De toewijzing gebeurd via de website communicatie.