Het voorbije jaar hebben we met hockeyclub Phoenix 10 kaarsjes mogen uitblazen. Met trots kijken we terug op wat we in die jaren gerealiseerd hebben. Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die steeds weer hun beste beentje voor zetten.

Bij de start van het nieuwe seizoen hoorde dit jaar ook een spiksplinternieuw tenue dat we recent zijn gaan voorstellen bij onze hoofdsponsor Beliën. Hierbij willen we naast die vele vrijwilligers toch ook een speciaal woord van dank aan al onze sponsors richten. Ook zonder jullie zou onze club niet kunnen blijven bestaan.

Als club zullen we ook de komende periode proberen om op een positieve manier verder te gaan en te groeien samen met alle betrokkenen. Sponsors, bestuur, vrijwilligers en onze leden. Want samen maken we de club.